Tung­an

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Från A– Ö I Människokroppen -

tTung­an är en kraft­full mus­kel med fle­ra vik­ti­ga funk­tio­ner. Den är av­gör­an­de för att du ska kun­na tug­ga, sväl­ja, ta­la och hål­la mun­nen ren, men dess främs­ta upp­gift är än­då att se till att du kan kän­na sma­ker.

De små knott­ror­na på tung­an är in­te ba­ra smaklö­kar. De kal­las pa­pil­ler och det finns fy­ra oli­ka sor­ter. Längst bak på tung­an har du vall­gravs­pa­pil­ler (pa­pil­lae val­la­te) som var­de­ra i sin tur har cir­ka 250 smaklö­kar. På si­dor­na har du de blad­for­mi­ga pa­pil­ler­na (pa­pil­lae fo­li­a­te) som rym­mer om­kring 1 000 smaklö­kar var­de­ra. På tung­spet­sen har du de svamp­for­mi­ga pa­pil­ler­na (pa­pil­lae fungi­for­mes) som rym­mer he­la 1 600 smaklö­kar var­de­ra.

Res­ten av knott­ror­na, som täc­ker den stör­re de­len av tung­an, kal­las tråd­for­mi­ga pa­pil­ler (pa­pil­lae fi­li­for­mes) och sak­nar smaklö­kar helt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.