Xi­fo­id-be­net

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Från A– Ö I Människokroppen -

Xip­ho­i­deus be­ty­der svärd­for­mad och är en me­di­cinsk be­teck­ning för den spet­si­ga ut­väx­ten ne­derst på bröst­be­net. Me­di­cinsk per­so­nal an­vän­der xip­ho­i­deus som rikt­mär­ke för att hit­ta rätt plats för bröst­kom­pres­sion när de ut­för hjärt-lung­rädd­ning.

z

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.