Äro­fylld gud

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Från A– Ö I Människokroppen -

Ae­scu­la­pi­us var ro­mar­nas namn på Ask­le­pi­os, lä­ke­kons­tens gud. Han var son till Apol­lon och ska ha lärt sig me­di­cin av ken­tau­ren Kei­ron. Van­ligt­vis av­bil­das han med skägg och en stav med en orm som ring­lar sig upp­för sta­ven. Ask­le­pi­ossta­ven ska in­te för­väx­las med ka­ducén som bars av gu­den Her­mes (Mer­ku­ri­us). Den se­na­re var en kort stav med ving­ar och två or­mar som sling­rar sig runt den. I vis­sa de­lar av värl­den har den an­ta­gits som en mo­dern sym­bol för me­di­cin, kanske i den fel­ak­ti­ga tron att den är kopp­lad till Ask­le­pi­os. Kul­ten runt Ask­le­pi­os blomst­ra­de un­der he­la ro­mar­ti­den.

”Kul­ten runt Ask­le­pi­os blomst­ra­de un­der he­la ro­mar­ti­den.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.