Vi krym­per un­der da­gen

Tyngd­kraf­tens in­ver­kan gör att du kan ha bli­vit 1–3 cm kor­ta­re när rygg­ra­den har hål­lit krop­pen upp­rätt un­der en hel dag.

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Anatomi -

Mel­lan rygg­ra­dens ko­tor finns små brosk­ski­vor. De är rör­li­ga, och i mit­ten har de en stöt­däm­pan­de, ge­lé­ak­tig mas­sa. Mas­san plat­tas ut li­te un­der da­gen ef­tersom ryg­gen be­las­tas. Un­der nat­ten åter­får mas­san sin ur­sprung­li­ga form. Det be­ty­der att du kan va­ra 1–3 cm kor­ta­re på kväl­len än på mor­go­nen.

”Skal­len be­står fak­tiskt av sju oli­ka plat­tor när vi föds.”

En sex­å­rings kra­ni­um Ett späd­barns kra­ni­um

En vux­ens kra­ni­um

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.