Så här går en njur­trans­plan­ta­tion till

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Anatomi -

En trans­plan­ta­tion krä­ver stor för­sik­tig­het och nog­grann­het när den nya nju­ren ska pla­ce­ras in och an­slu­tas till bäc­ken­kär­len. Förs­ta ste­get är att ”skör­da” do­na­tornju­ren. Se­dan föl­jer en kapp­löp­ning med ti­den för att trans­plan­te­ra nju­ren till mot­ta­ga­ren. Hjärn­dö­da do­na­to­rer som tas till ope­ra­tions­sa­len för ”or­ganskörd” be­hand­las med sam­ma om­sorg och re­spekt som om de fort­fa­ran­de var i li­vet. När de an­hö­ri­ga gett sitt sam­tyc­ke till do­na­tion av fle­ra or­gan snit­tas do­na­torn från bröst­kor­gen till bäc­ke­net. Hjär­ta och lung­or tas först, och där­ef­ter or­ga­nen i bu­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.