Ett helt unikt or­gan

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Anatomi -

Le­vern han­te­rar en enorm mängd blod. Den är helt unik ge­nom att den har två blod­för­sörj­ning­ar. 75 pro­cent kom­mer di­rekt från tar­men (via port­ve­nen), som trans­por­te­rar nä­rings­äm­nen från mat­smält­ning­en som le­vern se­dan be­ar­be­tar och om­vand­lar till ener­gi. Res­ten kom­mer från hjär­tat via le­verar­tä­ren (som för­gre­nar sig från aor­ta) och för med sig syr­gas som le­vern be­hö­ver för att pro­du­ce­ra ener­gin. Blo­det flö­dar i myc­ket små pas­sa­ger mel­lan le­ver­cel­ler­na där de många funk­tio­ner­na i äm­nes­om­sätt­ning­en på­går. Blo­det läm­nar se­dan le­vern via port­ve­nen och ström­mar vi­da­re in i krop­pens störs­ta ven – ned­re hål­ve­nen.

”Le­vern bry­ter ock­så ner blod­krop­par och åter­cir­ku­le­rar hor­mo­ner, bland an­nat ad­re­na­lin.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.