Vad är en mus­kel­sträck­ning och vad be­ror den på? En mus­kel­sträck­ning gör väl­digt ont, så det är vik­tigt att vär­ma upp!

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Anatomi -

En sträckt mus­kel har fått en re­va i mus­kel­fib­rer­na. Of­tast be­ror sträck­ning­ar på häf­ti­ga rö­rel­ser. Om du in­te vär­mer upp or­dent­ligt fö­re trä­ning kan du få en sträck­ning där­för att mus­keln in­te är re­do att an­vän­das när ak­ti­vi­te­ten bör­jar. De musk­ler som of­tast drab­bas av sträck­ning­ar sit­ter på bak­si­dan av lå­ret. En sträck­ning kan le­da till öm­het och smär­ta, och det kan ta fle­ra da­gar in­nan mus­keln är åter­ställd. Det bäs­ta sät­tet att skyd­da sig mot mus­kel­sträck­ning­ar på är att vär­ma upp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.