Ar­tä­rer­na

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Anatomi -

Ar­tä­rer­na tål det tryck hjär­tat ger och le­ve­re­rar sy­re­rikt blod där det be­hövs, dyg­net runt. Ar­tä­rer­nas väg­gar har elas­tis­ka musk­ler som gör att de kan vid­gas och dras ihop i en­lig­het med hjär­tats tryck­för­änd­ring­ar. Ef­tersom tryc­ket är högt be­hövs det inga ven­ti­ler, vil­ket där­e­mot ven­sy­ste­met med sitt lå­ga tryck mås­te ha.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.