Det två­de­la­de hjär­tat

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Anatomi -

Hos män­ni­skan är hjär­tat en dub­bel pump, ef­tersom cir­ku­la­tions­sy­ste­met har två si­dor. Hjär­tats vänst­ra si­da pum­par sy­re- och nä­rings­rikt blod till hjär­nan, vi­ta­la or­gan och and­ra kropps­väv­na­der (den syste­mis­ka cir­ku­la­tio­nen). Hjär­tats hög­ra si­da pum­par blod med låg sy­re­halt till lung­or­na så att det kan ta upp nya sy­re­mo­le­ky­ler och åter­an­vän­das (lung­cir­ku­la­tio­nen).

ÖVERKROPP OCH BEN NJU­RE HJÄR­TA LE­VER LUNGA LUNGA HU­VUD OCH ARMAR

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.