Hur många i var­je cell?

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Kroppen I Arbete -

An­ta­let mi­to­kond­ri­er i en cell be­ror på hur ak­tiv cel­len är och hur myc­ket ener­gi den be­hö­ver för att fun­ge­ra. Som en grund­re­gel kan cel­ler­na an­ting­en va­ra lå­ge­ner­gi­cel­ler ut­an en en­da mi­to­kond­rie el­ler hö­ge­ner­gi­cel­ler med tu­sen­tals mi­to­kond­ri­er i var­je cell. Ex­em­pel på hö­ge­ner­gi­cel­ler är hjärt­mus­kel­cel­ler­na och de hårt ar­be­tan­de le­ver­cel­ler­na. De ar­be­tar me­dan du so­ver, och det kryl­lar av mi­to­kond­ri­er i dem. Om du trä­nar en mus­kel­grupp på gym­met ut­veck­lar cel­ler­na i de musk­ler­na ef­ter hand fler mi­to­kond­ri­er som en an­pass­ning till det öka­de ener­gi­be­ho­vet. Vi vet ju att ökad mus­kel­mas­sa ger ökad för­brän­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.