Sport­frå­gan

Kryss & Quiz - - SPORTFRÅGAN -

Häng­er du med i Spor­tens värld, då är SAND­LIN nå­got för dej. Tolv frå­gor om sport. Ak­tu­el­la och hi­sto­ris­ka. Den­na vec­ka, Va­sa­lopps­vec­kan, är te­mat för­stås: VA­SA­LOP­PET. Lyc­ka till!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.