BLANDAT

Kryss & Quiz - - THÖRNQUIZ -

Vad be­ty­der or­det ”na­bo”?

I vil­ket par­ti är Tomas Tobé par­ti­sek­re­te­ra­re?

Vil­ket bil­mär­ke ha­de ti­di­ga­re mo­del­len Thun­der­bird?

Vilken är den störs­ta svens­ka stad som sak­nar det som po­li­sen kal­lar ”ut­an­för­skaps­om­rå­de”?

Vad he­ter cy­klo­pen som Odys­seus gör blind i epo­set Odys­sé­en?

Vad är van­li­gen glöd­hop­pa i mat­sam­man­hang?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.