HISTO­RIA

Kryss & Quiz - - THÖRNQUIZ -

Lai­la Frei­valds har haft två upp­gif­ter i svens­ka re­ge­ring­ar – ut­ri­kesmi­nis­ter och …?

Hur skrev El­fri­da Andrée histo­ria 1861?

Un­der vil­ket år­hund­ra­de ut­käm­pa­des spans­ka själv­stän­dig­hets­kri­get?

Vil­ka var mam­lu­ker­na?

Vem var par­ti­le­da­re för brit­tis­ka La­bour 1963–1976?

Vilken känd pingst­pas­tor var med och bil­da­de par­ti­et Kris­ten De­mo­kra­tisk Sam­ling (nu­va­ran­de KD)?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.