NA­TUR & VETENSKAP

Kryss & Quiz - - THÖRNQUIZ -

Vilken är den näst li­ti­um lät­tas­te al­ka­lime­tal­len?

Vilken ak­ti­vi­tet smär­tar om man li­der av ves­ti­bu­lit?

Vad är ett tox­in? Vad för slags djur är oze­lo­ten?

Vil­ket i Sve­ri­ge fö­re­kom­man­de barr­träd fäl­ler si­na barr på hös­ten?

Vad är nam­net på äm­net med den ke­mis­ka be­teck­ning­en Na2CO3?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.