KULTUR

Kryss & Quiz - - THÖRNQUIZ -

Vem ha­de 1967 en hit med ( You Ma­ke Me Fe­el Li­ke) A Na­tu­ral Wo­man?

Vem skrev Pat­ti Smit­hs hit­låt Becau­se the Night?

Vem spe­lar den kvinn­li­ga hu­vud­rol­len i fil­men Skön­he­ten och odju­ret med pre­miär 2017?

Vem spe­lar Ca­two­man i fil­men Bat­man – Åter­koms­ten?

Vilken ti­tel har Ian McE­wans se­nas­te ro­man?

Vem skrev ro­ma­nen Lord Jim?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.