HISTO­RIA

Kryss & Quiz - - THÖRN QUIZ -

Un­der vil­ket namn blev kvin­nan som föd­des som Jac­que­li­ne Bou­vi­er känd?

Vil­ket längd­mått mot­sva­rar 2,54 cm?

Hur gam­mal (i tu­sen­tal år) är den s k kalv­träsk­ski­dan som hit­ta­des i Väs­ter­bot­ten 1924?

Vad he­ter den miss­tänk­te krigs­för­bry­ta­re som greps av ser­bisk po­lis i maj 2011?

I vil­ket nu­va­ran­de land bör­ja­de no­vem­berupp­ro­ret mot Ryss­land 1830?

Den sto­ra strejk i så­gin­du­strin som in­träf­fa­de 1879 har fått namn ef­ter en svensk stad – vad kal­las strej­ken?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.