KUL­TUR

Kryss & Quiz - - THÖRN QUIZ -

Vil­ken konst­när är bl a känd för si­na af­fi­scher fö­re­stäl­lan­de can­can-dan­sö­ser­na Ja­ne Avril och La Gou­lue? Vil­ken sång­ers­ka sjöng Stre­et Li­fe 1979? Vem skrev ro­ma­nen Do­ri­an Grays por­trätt? Vil­ken ti­tel har fil­men från 2016 som ut­spe­lar sig på en re­hab­kli­nik i Schweiz? I vil­ket land ut­spe­lar sig hand­ling­en i fil­men Pröv­ning­en från 2016? Vem vann Idol 2014 med lå­ten Un­be­li­e­vab­le?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.