BLAN­DAT

Kryss & Quiz - - THÖRN QUIZ -

Vad är ri­cot­ta?

Vil­ken se­del­valör pryds av Ing­mar Berg­mans an­sik­te?

Vad me­nas med or­det ”ab­so­lu­tion”?

I vil­ken teck­nad se­rie ut­spe­lar sig hand­ling­en i byn Av­li­den och trak­ter­na där­om­kring?

Hur ser Tysklands flag­ga ut? Vad he­ter Is­lands pre­si­dent?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.