PENTADOKU

Kryss & Quiz - - PENTADOKU -

SÅ HÄR GÖR DU:

Ett Pentadoku är fem su­do­kun i ett. Pentadoku lö­ser man med siff­ror­na 1–9 på sam­ma sätt som ett su­do­ku. De fem grundsu­do­ku­na över­lap­par varand­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.