Vänd på tid­ning­en för att hit­ta rätt svar:

Kryss & Quiz - - THÖRN QUIZ -

As­h­ford. Evelyn 6. Stav­hopp, 5. Stafett, 4. sil­ver, ett och guld Två 3. Ki­na, 2. Ka­me­run, 1. SPORT: Ajax. Li­sa 6. Ru­mä­ni­en, 5. Well­ness, for Cu­re A 4. Wil­de, Oscar 3. Craw­ford, Ran­dy 2. Lautrec, Tou­louse­de Hen­ri 1. KUL­TUR: Johannesson. Guð­ni 6. gult, och rött svart, i fält ho­ri­son­tel­la Tre 5. Häl­ge, 4. Syn­da­för­lå­tel­se, 3. kr, 200 2. färskost, ita­li­ensk En 1. BLAN­DAT: Nederländerna. 6. Ton­döv­het, 5. Ki­sel, 4. sim­plex),( Her­pes 3. Ros­ling, Hans 2. vin­bär, Svar­ta 1. VE­TEN­SKAP: & NA­TUR Sundsvalls­strej­ken. 6. Po­len, 5. Mla­dić, Rat­ko 4. år, 000 5 Drygt 3. tum, Eng­elsk)( 2. Onas­sis),( Ken­ne­dy Jac­kie 1. HISTO­RIA: Seychel­ler­na. 6. Lett­land, 5. Su­lawesi, 4. Tam­mer­fors, 3. Små­land, 2. Pa­kis­tan, 1. GEOGRAFI:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.