NATUR & VETENSKAP

Kryss & Quiz - - THÖRN QUIZ -

Vil­ken fruk­tad vi­rus­sjuk­dom drab­ba­de bl a An­go­la och Kon­go-Kins­ha­sa un­der and­ra halv­å­ret 2016? Vad är ala­bas­ter? Vil­ket myc­ket gif­tigt grun­däm­ne – en halvme­tall – har Livs­me­dels­ver­ket var­nat för fö­re­kom­mer bl a i ris? Vad bo­tas med lä­ke­me­delska­te­go­rin an­timy­ko­ti­ka? Vil­ket slags djur är havs­mu­sen? Vad kal­las av­sak­nad av färg­pig­men­tet me­la­nin hos män­ni­skor och djur?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.