HISTORIA

Kryss & Quiz - - THÖRN QUIZ -

Vad het­te Nord­ko­re­as förs­te le­da­re, far­far till den nu­va­ran­de?

Vil­ken drink har fått namn ef­ter den eng­els­ka drott­ning­en Ma­ria I?

Vil­ket år of­fent­lig­gjor­de Mar­tin Lut­her si­na 95 te­ser?

Från vil­ket land kom Wang­a­ri Maat­hai som fick No­bels freds­pris 2004?

Vil­ket år bom­ba­des Pa­ja­la av miss­tag av sov­je­tis­ka flyg­plan?

Vem var Cen­ter­par­ti­ets le­da­re 1987–1998?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.