SPORT

Kryss & Quiz - - THÖRN QUIZ -

För vil­ken klubb spe­la­de Kim Käll­ström fot­boll in­nan han ti­di­ga­re i år gick till Djur­går­den? Vem vann Sve­ri­ges en­da in­di­vi­du­el­la me­dalj – ett brons – i al­pi­na VM 2017? I vil­ken gren kom den me­dal­jen? Vil­ket lag vann Su­per Bowl 2017? Vil­ken skid­till­ver­ka­re bröt spon­sor­kon­trak­tet med The­re­se Jo­haug ef­ter dop­nings­av­stäng­ning­en? Vad he­ter tys­kan som blev hi­sto­risk i VM i skid­skyt­te 2017, ge­nom att som förs­ta nå­gon­sin vin­na he­la fem VM-guld?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.