Kluriga korsor­det

Kryss & Quiz - - KLURIGA KORSORDET -

VÅGRÄTT

5. So­da 7. An­vän­der skär 10. Gna­gar­na i norr 11. Kort eng­elsk tum 12. Vår­da­de 15. Pro­te­ste­rat 19. Ol­je­fat 20. Rund tös 23. Tyckt el­ler me­nat 24. Utöv­ning 26. Ten­den­si­ös 27. Lem 32. Kre­dit­be­tyg 33. Ut­vän­dig 34. Ser vi i damm? 37. Färd­me­del 39. Är en rik­tig tof­fel 40. För­so­nar 41. Hörs vis­sa på tan­gent­bor­det 44. Brotts­gäng­et 45. Tad­lad 47. På cam­ping­en 49. Kan ses med gros 50. Väl vå­gad 52. Bi­o­lo­gi 53. An­to­lo­gi­er­na

LODRÄTT

1. Per­son med med­de­lan­de 2. Fri­id­rot­tar­pro­blem 3. Vägspär­rar 4. Är tråd­lös 5. Ato­mer 6. Namn på ka­nal­bro 8. Nor­par åt sig sa­ker 9. Var of­ta bad­stu­ga 13. På so­van­des hud 14. Ung oxe 16. Gil­lar om det sma­kar kof­ta? 17. Bör­jar snart gym­na­si­et 18. Res­ter med sladd 21. Blev för­sko­nad 22. Görs med vat­ten 25. Sa­liv på glid 28. In­di­an­tält 29. All­denstund 30. Ta ton 31. Bod­de i for­na Ita­li­en 35. Tids­ål­dern 36. Står för fi­o­ler­na 38. Se­kon­den 39. Hop­par höjd­hopp 40. Fö­re­bild i vis­sa fall 41. Vid nå­gons si­da 42. Sank mark 43. Läm­na tro­nen 45. Del av år 46. Mes­få­gel 48. Ses med and­ra 50. För­med­la 51. Är be­sat­ta rol­ler?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.