HISTO­RIA

Kryss & Quiz - - THÖRNQUIZ -

Vem myn­ta­de ut­tryc­ket ”öst är öst och väst är väst och ald­rig mö­tas de två”? Un­der vil­ket år­hund­ra­de lev­de den svens­ka drott­ning­en An­na av Habs­burg? Mot vil­ket lands ar­mé stred tys­kar­na i sla­get om Hürt­gen­sko­gen un­der and­ra världs­kri­get? Un­der vil­ket år­hund­ra­de ut­vand­ra­de många val­lons­ka sme­der till Sve­ri­ge? I vil­ken stad in­träf­fa­de – på be­fall­ning av Er­ik XIV – de s k Stu­re­mor­den 1567? ”Sto­ra ore­dan” kal­las den myc­ket in­sta­bi­la pe­ri­o­den 1604–1613 – i vil­ket land?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.