BLAN­DAT

Kryss & Quiz - - THÖRNQUIZ -

Vad kal­las en stör­re och ibland ut­smyc­kad förs­ta bok­stav i t ex ett ka­pi­tel i en bok? Vil­ken post har Per Bolund i re­ge­ring­en? Vil­ka är skå­de­spe­lers­kor­na Fé­lice och Hap­py Jan­kells för­äld­rar? Vad be­ty­der det att en cham­pagne är märkt ”blanc de no­irs”? Vad he­ter jor­dens gu­din­na, den förs­ta gu­dom­lig­he­ten, i gre­kisk my­to­lo­gi? Vad he­ter tv-se­ri­en där ti­tel­rol­len, en åkla­ga­re, spelas av Ida Eng­voll?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.