NA­TUR & VETENSKAP

Kryss & Quiz - - THÖRNQUIZ -

Un­der vil­ket år­tion­de ring­des värl­dens förs­ta te­le­fon­sam­tal över At­lan­ten (mel­lan USA och Stor­bri­tan­ni­en)? Vad mäts med en ane­mo­me­ter? Vil­ket slags djur är tor­dy­veln? Vad un­der­söks vid en la­ryngo­sko­pi? Grun­däm­net med atom­num­mer 12 an­vänds of­ta i py­ro­tek­nik – vil­ket är äm­net? Vad är ett van­li­ga­re namn på det me­di­cins­ka till­stån­det an­gi­na pecto­ris?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.