SPORT

Kryss & Quiz - - THÖRNQUIZ -

Vil­ken na­tion slog ut Dam­kro­nor­na ur årets ishoc­key-VM? I vil­ken all­svensk klubb spe­lar mitt­bac­ken Jo­nas Olsson fotboll? Vil­ken svensk vol­ley­boll­spe­la­re ut­sågs ti­di­ga­re i år till mest vär­de­ful­la spe­la­re i den frans­ka li­gan? I vil­ken fri­id­rotts­gren har ame­ri­ka­nen Ran­dy Bar­nes världs­re­kor­det? Vil­ken fot­bolls­klubb har vun­nit den högs­ta herr­se­ri­en i Eng­land flest gång­er? 8.52,78 är världs­re­kord­no­te­ring­en – vem har det, och i vil­ken fri­id­rotts­gren?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.