Klu­ri­ga korsor­det

Kryss & Quiz - - KLURIGA KORSORDET - Kon­struk­tör: Johan Eng­ström

VÅGRÄTT

3. Gods 8. Am­sa­ga 10. Da­to­ri­se­rad ar­bets­plats 12. Gör rät­ten sur? 14. Pick­nick 15. Som ome­lett 17. Bir­ma och si­a­mes 20. Ver­ka 21. Är det of­ta i mars 24. Har sär­prä­gel 26. I ab­so­lu­ta mit­ten 27. Är det i Sa­ha­ra 31. Kan va­ra osa­lig 32. Ger ska­dor? 33. Cen­tral punkt 35. Gre­ve 38. Av­und­sju­kan 41. In­hemsk 44. Ore­da 45. Eko 49. På­skyn­da 52. De hål­ler ihop 53. Den mel­lan pe­ri­o­der 56. He­ter som bum­ling 57. Var eni­ga par­ti­er 58. In­stru­e­rar da­torn

LODRÄTT

1. Drivs med fo­to­gen 2. Otäck skräll 3. Pup­pa 4. Den kan plå­ga ma­gen 5. Sätts i ögon 6. Oen­ga­ge­ra­de 7. Hål­lit vid liv 9. Skott på mål 11. Ini­ti­a­tiv­lös 13. Av­ka­pat 15. Som förs vi­da­re 16. Mått som ryms i hand 18. Pal­lar med 19. Spår­del 22. Ung­ar­na 23. Sex­ig 25. Or­dent­ligt 28. Är väl det ut­an in­ne­håll 29. Mär­ke som en sym­bol 30. Mor­san för klan 34. In­går gång­er­tal i 36. Kan bar­ten­der många 37. Fin del av oxe 39. Är kass kloc­ka 40. An­de­lar­na 42. Kan man få ro i 43. Ledare på plan 46. Varm dryck 47. Styr­de Mo­naco 48. Za­rah, pri­ma­don­na 50. Den är en stor pip­pi 51. Hals­star­ri­ga 54. Luft i för­led 55. Kan gå vid fa­ra

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.