BLANDAT

Kryss & Quiz - - THÖRN QUIZ -

Var är Ab­de­la­ziz Boute­fli­ka pre­si­dent?

Vem i An­ke­borg kal­las Da­go­bert Duck i Ne­der­län­der­na?

Vad he­ter Mil­jö­par­ti­ets kvinn­li­ga språk­rör?

Vem av de gre­kis­ka gu­din­nor­na dö­da­de av miss­tag sin vän Pal­las och la­de där­ef­ter hen­nes namn till sitt eget?

Vad kal­las de tex­ter som av t ex ka­to­li­ker an­ses som en del av Gam­la Tes­ta­men­tet, men in­te av pro­te­stan­ter?

Kött och po­ta­tis­mos blandat med kryd­dor till en mas­sa – vad he­ter rät­ten?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.