NATUR & VETENSKAP

Kryss & Quiz - - THÖRN QUIZ -

I vil­ken sjuk­dom ta­lar man om till­stån­det ”grand mal”?

Vil­ket år­tion­de till­ver­ka­des den förs­ta prak­tiskt an­vänd­ba­ra tran­sistorn?

Vil­ket slags djur är den sy­da­me­ri­kans­ka kod­ko­den?

Vil­ket grun­däm­ne har den ke­mis­ka be­teck­ning­en Ca?

Vil­ket är det van­li­gas­te för­söks­dju­ret in­om den svens­ka forsk­ning­en?

Vad är ka­ta­to­ni?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.