SPORT

Kryss & Quiz - - THÖRN QUIZ -

Vil­ken svens­ka spe­lar bas­ket för klub­ben Ya­kin Do­gu?

Från vil­ket land kom­mer f d cy­kel­stjär­nan Ed­dy Merckx?

I vil­ken id­rott till­hör Fred­rik Lind­gren världs­e­li­ten?

En annan svensk världs­stjär­na, Jo­se­fi­na Ei­re­mo, har med­de­lat att hon slu­tar. Vil­ken är hen­nes id­rott?

Vil­ka två box­a­re möt­tes 1974 i den match som gått till histo­ri­en som ” The Rum­b­le in the Jung­le”?

Ing­a­may Bylund, Lou­i­se Nat­h­horst och Ul­la Hå­kans­son tog ett brons i som­mar-OS 1984 – i vil­ken gren?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.