GEOGRAFI

Kryss & Quiz - - THÖRN QUIZ -

I vil­ket land­skap lig­ger Gö­te­ne?

Vil­ket land grän­sar till Ka­zakstan, Uz­be­kis­tan, Af­gha­nis­tan och Iran?

I vil­ket eu­ro­pe­iskt land finns en re­gi­on som he­ter Mar­che?

Vid vil­ken sjö lig­ger Kö­ping?

I vil­ket af­ri­kanskt land är Bu­la­wayo den näst störs­ta sta­den?

I vil­ket sy­da­me­ri­kanskt land fly­ter den drygt 150 mil långa Mag­da­lena­flo­den?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.