Sport­frå­gan

Kryss & Quiz - - SPORT FRÅGAN -

Häng­er du med i Spor­tens värld, då är SANDLIN nå­got för dej. Tolv frå­gor om sport. Ak­tu­el­la och hi­sto­ris­ka. Denna vec­ka, när Lars (jag och en mas­sa and­ra Las­sar) har namns­dag på tors­dag, är te­mat plöts­ligt: LAS­SE I SPOR­TEN. Lyc­ka till!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.