SÅ HÄR GÖR DU:

Kryss & Quiz - - KUBOKU -

Ett Kubo­ku är tre su­do­kun i ett. Kubo­ku lö­ser man med siff­ror­na 1–9 på sam­ma sätt som ett sudoku. När man löst Kubo­ku kor­rekt är siff­ror­na i det grå hör­net iden­tiskt pla­ce­ra­de i re­spek­ti­ve si­das sudoku.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.