BLANDAT

Kryss & Quiz - - THÖRNQUIZ -

Sig­na­len vik­tigt med­de­lan­de till all­män­he­ten, ”He­sa Fred­rik”, tes­tas fy­ra gång­er per år – när då?

Vem har skri­vit den omdis­ku­te­ra­de boken Mass­ut­ma­ning?

Vad be­ty­der or­det ”apo­te­os”?

I vil­ket land ut­ö­var isla­mist­grup­pen Bo­ko Ha­ram ter­ror?

Vil­ket stjärn­tec­ken har den som är född 1 ok­to­ber?

I vil­ken mu­sik­grupp kal­la­de sig gi­tar­ris­ten Kenny Hå­kans­son för Be­no Ze­no?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.