NA­TUR & VETENSKAP

Kryss & Quiz - - THÖRNQUIZ -

Vad är en an­tropo­fag? Ef­ter vil­ken no­bel­pris­ta­ga­re har den kvant­me­ka­nis­ka kon­stan­ten h = 6,6261•10− 34 Js fått sitt namn? Vil­ket grun­däm­ne har ett namn som kom­mer av det gre­kis­ka or­det för ”ljus­bä­ra­re”? I Sve­ri­ge finns fy­ra ar­ter av du­vor: stads­du­va, ring­du­va, turk­du­va och …? Var i krop­pen finns båg­gång­ar­na? Vil­ket slags djur är tai­pa­nen?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.