SPORT

Kryss & Quiz - - THÖRNQUIZ -

Vem seg­ra­de i Gi­ro d’Ita­lia 2017? Vad he­ter fin­län­da­ren som vann 1 500 me­ter löpning i OS 1972? I vil­ken sport vann Fred­rik Wid­gren och Wil­li­am Seth-Wen­zel EM-guld i bör­jan av ju­ni? Vad he­ter bå­ten som re­pre­sen­te­ra­de Sve­ri­ge i årets Ame­ri­ca’s Cup i segling? För vil­ken klubb vak­tar fot­bolls­lands­la­gets Hil­da Car­lén må­let? I vil­ken id­rott till­hör Lin­nea Sten­sils Sve­ri­ge­e­li­ten?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.