NATUR & VETENSKAP

Kryss & Quiz - - THÖRN QUIZ -

I vil­ket stad finns Ca­pi­tal Ga­te, värl­dens mest lu­tan­de skyskra­pa (18°)?

Vad äter en en­to­mo­fag?

Vil­ket re­kord in­ne­has möj­li­gen av en ho­nungs­skiv­ling – en svamp – i Ore­gon i USA?

Vad är en kal­de­ra?

I vil­ken del av värl­den tror man att det förs­ta ut­brot­tet av pest sked­de för ca 2 600 år se­dan?

Hur myc­ket är en ca­rat, den en­het man mä­ter di­a­man­ters vikt i?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.