BLANDAT

Kryss & Quiz - - THÖRN QUIZ -

I vil­ken Lon­donstads­del in­träf­fa­de en ka­ta­stro­fal brand i ett hy­res­hus i ju­ni 2017? Vad he­ter par­ti­et Sann­fin­län­dar­nas le­da­re? Vad het­te för­käm­pen för ro­mers rät­tig­he­ter som av­led 1 ju­ni 2017? Fi­lo­deg, nöt­ter och ho­nung – vad he­ter bak­ver­ket? Vad kal­las or­na­ment i form av sti­li­se­ra­de bla­dran­kor? Vil­ken se­ri­e­fi­gur as­so­cie­ras med fra­sen ”Med ett schysst järn­rör slår man he­la värl­den med häp­nad!”?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.