KULTUR

Kryss & Quiz - - THÖRN QUIZ -

I vil­ken film från 1987 hörs lå­ten Hung­ry Ey­es?

Vem sjung­er lå­ten Jag ut­an dig?

Vad he­ter Agat­ha Christi­es ro­man­fi­gur Miss Mar­p­le i för­namn?

Det ro­man­tis­ka dra­mat från 2016 he­ter Mal de pi­er­res i ori­gi­nal, men vad är fil­mens svens­ka ti­tel?

Om vil­ket kri­minal­fall hand­lar Ste­fan Lisinskis bok Att ta ett liv?

Vad he­ter sång­ers­kan som 1968 sjöng lå­tar­na Amors pi­lar och Vil­ken här­lig dag?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.