SPORT

Kryss & Quiz - - THÖRN QUIZ -

Från vil­ket land kom­mer Je­le­na Osta­pen­ko, som vann dam­sing­eln i Frans­ka öpp­na ten­nismäs­ter­ska­pen 2017? Vem vann mot­sva­ran­de täv­ling på herr­si­dan? Förs­ta gång­en en svens­ka vann sing­eln i EM bord­ten­nis var 1994 – vem var det? Vil­ket bas­ket­lag vann NBA:s fi­nal­se­rie 2015? Hand­bolls­lands­la­gets Nat­halie Hag­man läm­nar dans­ka li­gan och flyt­tar – till vil­ket land? Hur många gång­er har Bra­si­li­en vun­nit her­rar­nas fot­bolls-VM?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.