GEOGRAFI

Kryss & Quiz - - THÖRN QUIZ -

Vil­ka tre län­der har strand vid Bo­den­sjön?

Košice he­ter den näst störs­ta sta­den – i vil­ket land?

Vil­ken stör­re stad lig­ger strax sö­der om sjön Rox­en?

I vil­ket land finns flyg­plat­sen Ga­zi­paşa?

I vil­ket land lig­ger sta­den Marra­kech?

Man­dal är den syd­li­gas­te sta­den – i vil­ket land?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.