GEOGRAFI

Kryss & Quiz - - THÖRNQUIZ -

I vil­ken stad lig­ger Hol­ly­wood?

Vil­ket me­del­havs­land till­hör tu­ri­stön Hvar?

I vil­ket land­skap kan man åka ång­loks­dra­get tåg mel­lan An­ten och Gräfsnäs?

Ma­hé, La Di­gue och Pras­lin he­ter öar­na – vad he­ter ögrup­pen?

I vil­ket land­skap finns skulp­tur­par­ken Wanås Konst?

I vil­ket land finns det 250 me­ter bre­da vat­ten­fal­let Dray Nur?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.