KUL­TUR

Kryss & Quiz - - THÖRNQUIZ -

Vem gör den man­li­ga hu­vud­rol­len i fil­men Grab­ben i gra­ven bred­vid?

Med vil­ken låt ha­de grup­pen Fool’s Gar­den en hit 1995?

Vem har skri­vit ro­ma­nen De små ting­ens gud?

Vil­ken sång­ers­ka hör­des 1981 i lå­ten I Lo­ve Rock ’n Roll?

Vad är ti­teln på de två även­tyrs­fil­mer där Kathleen Tur­ner spe­lar Jo­an Wil­der?

Vem skrev ro­ma­ner­na om Kristin Lav­rans­dot­ter?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.