BLANDAT

Kryss & Quiz - - THÖRNQUIZ -

Vad be­ty­der or­det ”ar­ma­da”?

Vad be­ty­der det la­tins­ka ut­tryc­ket ”no­li mi tang­e­re”?

Vad he­ter ar­tis­ten Ro­byn i ef­ter­namn?

I vil­ket land­skap finns in­ter­nat­sko­lan Lunds­berg?

Vil­ket konst­verk be­nämns Kri­stall­ver­ti­ka­lac­cent?

Vil­ket lands par­la­ment rös­ta­de ja till sam­kö­na­de äk­ten­skap 30 ju­ni i år?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.