BLANDAT

Kryss & Quiz - - THÖRNQUIZ -

Vil­ket stjärn­tec­ken har en per­son som är född 1 de­cem­ber?

Vad he­ter se­ri­e­fi­gu­ren Pon­dus hund?

Vem fick 1962, för sin pre­sta­tion i fil­men De två kvin­nor­na, en Oscar för Bäs­ta kvinn­li­ga hu­vud­roll?

Vil­ket är det en­da af­ri­kans­ka lan­det bland G20-län­der­na?

Vad är världs­re­kor­det för att lö­sa Ru­biks kub (av­run­dat till he­la se­kun­der)?

Vil­ken spritsort är mär­ket Jim Beam ett ex­em­pel på?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.