SPORT

Kryss & Quiz - - THÖRNQUIZ -

I vil­ken id­rott till­hör Isa­bel­la von Weis­sen­berg världs­e­li­ten?

Hur långt kas­ta­de Da­ni­el Ståhl sin dis­kus när han sat­te svenskt re­kord i slu­tet av ju­ni i år?

Ett an­nat svenskt re­kord sat­tes av stav­hop­pers­kan Mi­chae­la Mei­jer i bör­jan av ju­li – hur högt hop­pa­de hon?

The­re­se Sjögran le­der, men vem har gjort näst flest lands­kam­per för det svens­ka dam­lands­la­get? I vil­ken id­rott till­hör Da­vid Ling­merth Sve­ri­ge­e­li­ten?

Vil­ken Pre­mi­er Le­a­gue-klubb spe­lar hem­ma­mat­cher­na på St. Ma­ry’s Sta­di­um?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.