Sö­kord Svå­rig­hets­grad:

Kryss & Quiz - - SÖKORD - Kon­struk­tör: An­ders Bengts­son Il­lust­ra­tion: Big­stock

1:a pris: 6 vär­de­chec­kar 2:a–3:e pris: 3 vär­de­chec­kar Or­den som finns i lis­tan hit­tar du även i bok­stavs­flä­tan ne­dan. De kan fö­re­kom­ma lodrätt, vågrätt, bak­läng­es el­ler di­a­go­nalt. De bok­stä­ver som blir över bil­dar en sif­fer­kom­bi­na­tion, läs­ta upp­i­från och ner, som du täv­lar med.

TAMDJUR

BETE CHINCHILLA DRÄKTIGHET FLOCKDJUR GALT GÄSS HALSBAND HÖ ILLER KASTRERING KLOKLIPPNING KLÖSTRÄD KOR LEK­SA­KER LOPPA LOPPHALSBAND LÖPPERIOD MATSKÅL MINK MO­TION NOS ORM PAPEGOJA ROTTWEILER RYKTBORSTE SADEL SELE SIAMESER SKABB SOLROSFRÖ SPINNA STALL STERILISERING TERRARIUM TUGGBEN TUNGA VACCINATION VATTENSKÅL ÖRONMÄRKT

Bil­den ger ett ord.

Väl j di n a e gn a f av or i t mag asin!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.