BLANDAT

Kryss & Quiz - - THÖRNQUIZ -

Vad kal­las film­in­du­strin i Bom­bay? Vil­ket trupp­slag in­om ar­mén han­te­rar tyng­re eld­va­pen? Från vil­ket djur kom­mer mjöl­ken till den ita­li­ens­ka färskos­ten ma­scar­po­ne? Vad är ti­teln på tv-pro­gram­met där Wil­ly Björk­man, Mats Carls­son och Lot­ta Lind­gren är pro­gram­le­da­re? Var är Ni­colás Ma­du­ro pre­si­dent? Vil­ken kvin­na var pro­gram­le­da­re för Svensk­top­pen 2003– 2007?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.